หมวดหมู่: เกษตร

1a Bมนัญญา ไทยเศรษฐ์


รมช.มนัญญา มอบวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้แก่สหกรณ์โคนมในสังกัด อ.ส.ค.

         นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้แก่สหกรณ์โคนมในสังกัดองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายพจน์พิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ 

           เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เข้าร่วม ว่า ตามที่ประเทศไทยได้พบการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการมอบเวชภัณฑ์ยาฆ่าแมลงพร้อมถังฉีดพ่นให้กับสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คในเขตพื้นที่ภาคกลางจำนวน 15 สหกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันโรครวดเร็วและมีประสิทธิภาพและเพื่อความยั่งยืนในการควบคุมโรค  จึงได้มอบหมายให้ อ.ส.ค. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของตนจัดหาวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน เพื่อนำไปจัดสรรให้กับสหกรณ์โคนมที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค.อย่างทั่วถึง จำนวน 20,000 โดส นำไปฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่โคนม และหยุดการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน

    “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และสหกรณ์โคนมที่ส่งน้ำนมดิบให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศ ปัจจุบัน อ.ส.ค. มีสมาชิกส่งน้ำนมดิบให้กับ อ.ส.ค. ทั่วประเทศจำนวนกว่า 5,000 ราย มีจำนวนโครวม 1.74 แสนตัว ส่งน้ำนมดิบให้ อ.ส.ค.ประมาณ 874 ตัน/วัน โดยพื้นที่ภาคกลางมีสหกรณ์โคนมที่ส่งน้ำนมดิบมากที่สุด จำนวน 15 สหกรณ์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 2,380 ราย และจำนวนโคนม 65,863 ตัว จึงได้สั่งการให้ อ.ส.ค.เฝ้าระวังโรคในพื้นที่พร้อมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และให้รายงานสถานการณ์ให้ทราบอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม” รมช.เกษตร กล่าว

          รมช.มนัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นตามลำดับ ล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 64 งบฯ กลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ วงเงินงบประมาณจํานวน 684,218,000 บาท โดยกรมปศุสัตว์ได้นำเข้าวัคซีนลัมปี สกิน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 แล้ว รวม 360,000 โดส และเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 อีกจำนวน 137,000 โดส จากแผนที่เตรียมจัดสรรทั้งหมด 5 ล้านโดส  ซึ่งหากวัคซีนได้รับการจัดสรรไปยังเกษตรกร สหกรณ์อย่างทั่วถึงก็จะช่วยให้การแพร่ระบาดค่อยๆลดลงพร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และมอบสิ่งของเวชภัณฑ์/ยาฆ่าแมลงให้กับผู้เลี้ยงโคนมอย่างต่อเนื่องเราจะไม่ทอดทิ้งเกษตรกร อย่างไรก็ตาม เกษตรกรก็ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงตัวอย่างใกล้ชิดหากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งอ.ส.ค.ทันทีเพื่อจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลสุขภาพสัตว์ของท่านอย่างทันท่วงทีก่อนจะเกิดความเสียหายมากขึ้น

         ทั้งนี้ อ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย นมไทย-เดนมาร์ค ซึ่งผลิตจากน้ำนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ที่ได้รับซื้อจากน้ำนมโคของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ อ.ส.ค. ในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม เพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานไว้ให้แก่เกษตรกรไทย  ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคนมเพื่อไม่ให้กระทบต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรและที่สำคัญคืออุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบ

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!