หมวดหมู่: กสทช.

10881 BTFP


กทปส. ประกาศโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564

กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ภายใต้กรอบวงเงิน 120 ล้านบาท

          กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส ได้ประกาศเปิดรับยื่น โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ภายใต้กรอบวงเงิน 120,088,100 บาท โดยหน่วยงานที่สนใจสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยโครงการต่างๆ ที่ยื่นต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้

          โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(1) โครงการความเข้าใจบริการโทรเวชกรรม และการพัฒนาสื่อเพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพของประชาชน เรื่องโรคเฉพาะด้านที่ยุ่งยากซับซ้อน ตามภารกิจกรมการแพทย์
          
โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2) โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย (Seamless E-services in Digital Transformation of Thailand Government)
          โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลโครงการข่ายการสื่อสาร สำหรับการสร้างแบบจำลองตัวแทน (Agent Based Simulations) เพื่อการรับมือเชิงป้องกันโรคอุบัติใหม่ : กรณีศึกษาการแพร่ระบาด COVID-19 ประเทศไทย

          โครงการพัฒนาระบบแผนที่อาชญากรรมแบบอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
          โครงการมาตรฐานภาษาไทยและระบบทดสอบภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์

          กองทุน กทปส. ได้เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจ หรือ หน่วยงานที่สนใจในการยื่นโครงการ เพื่อร่วมพัฒนาและริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานในด้านกระจายเสียง ด้านโทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคม เพื่อสร้างรากฐานในการพัฒนาประเทศในอนาคต สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 . สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: https://btfp.nbtc.go.th/Projects.aspx หรือ Facebook: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ หรือ twitter: https://twitter.com/BTFP8

 

A10881

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!