หมวดหมู่: ประกัน

10883 GIF Varaphon


กองทุนประกันวินาศภัย เตรียมจ่ายคืนเงินผู้เอาประกันเอเชียประกันภัยชุดแรก ปลายเดือนพฤศจิกายน 2564

          นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เปิดเผยว่า กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) หลังจากที่บริษัทถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัยได้มอบหมายให้ กปว. เร่งพิจารณาดำเนินการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้ได้เร็วกว่าที่กฎหมายได้มีการกำหนดไว้ กปว. จึงได้เริ่มรับคำทวงหนี้จากผู้เอาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับใบนัดรับเงินจากบริษัทไว้ก่อนที่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่ง กปว. จะเร่งพิจารณาคำทวงหนี้เหล่านี้ให้ผู้เอาประกันภัยที่มีใบนัดรับค่าสินไหมและมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง โดยชุดแรกจะได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินจากคณะกรรมการ กปว. ได้ภายในปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้

          ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ประกันภัย ตลอดจนเจ้าหนี้ทั่วไปสามารถ ยื่นคำทวงหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

          1. ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ระบบคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้ https://rps-sev.gif.or.th หรือเข้าผ่านหน้าหลักเว็บไซต์ www.gif.or.th และคลิกที่สไลด์ ยื่นคำทวงหนี้ กรณี บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)”

          2. ยื่น ที่ทำการกองทุนประกันวินาศภัย (ด้านหลังอาคาร ชินวัตรทาวเวอร์ 3) และสำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ 

          3. ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยกรอก แบบฟอร์มคำทวงหนี้และแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงหนี้ดังกล่าว จ่าหน้าซองถึงกองทุนประกันวินาศภัย เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900” 

          โดยผู้เอาประกันภัยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำทวงหนี้ได้ที่ www.gif.or.th หัวข้อแบบฟอร์ม ระยะเวลายื่นคำทวงหนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

          สุดท้ายนี้ กปว. ขอให้ผู้เอาประกันภัยที่ได้มีการยื่นขอรับค่าสินไหมกับบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ไว้แล้ว และได้มายื่นคำทวงหนี้กับ กปว. มีความมั่นใจว่าจะได้รับการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วต่อไป

 

A10883

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!