หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

 SET26


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 6,571.14 4.12 9,024.48 5.66 -2,453.34 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 11,101.32 6.96 18,302.48 11.48 -7,201.16 -
นักลงทุนต่างประเทศ 82,090.35 51.47 85,625.68 53.69 -3,535.33 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 59,728.05 37.45 46,538.23 29.18 13,189.82 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 พ.ย. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 112,759.42 5.91 122,460.10 6.42 -9,700.68 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 192,186.30 10.08 199,486.99 10.46 -7,300.69 -
นักลงทุนต่างประเทศ 806,645.51 42.30 817,627.05 42.88 -10,981.54 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 795,280.23 41.71 767,297.32 40.24 27,982.91 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 พ.ย. 2564
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,358,901.62 6.83 1,427,607.67 7.18 -68,706.05 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,982,593.53 9.97 1,971,311.98 9.91 11,281.55 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,698,088.53 38.71 7,769,889.25 39.07 -71,800.72 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 8,846,755.45 44.49 8,717,530.23 43.84 129,225.22 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 82.92 1.43 49.72 0.86 33.20 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1.42 0.02 1.72 0.03 -0.30 -
นักลงทุนต่างประเทศ 806.28 13.88 875.33 15.07 -69.05 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,917.60 84.67 4,881.45 84.04 36.15 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 พ.ย. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,472.03 1.19 1,150.63 0.93 321.40 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 354.67 0.29 362.66 0.29 -8.00 -
นักลงทุนต่างประเทศ 16,503.88 13.40 15,704.29 12.75 799.59 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 104,852.48 85.12 105,965.48 86.02 -1,113.00 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 พ.ย. 2564

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 11,417.77 0.96 9,170.09 0.77 2,247.68 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,746.22 0.15 1,832.80 0.15 -86.57 -
นักลงทุนต่างประเทศ 101,376.62 8.56 103,156.47 8.71 -1,779.85 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,070,086.26 90.33 1,070,467.52 90.36 -381.26 -

QIC 580x400 

sme 580x400

ais 580x400

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!