หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

111124 BAAC


... ชวนชม ชิม ชอป ในตลาดนัดของดีวิถีชุมชน

หนุนการกระจายรายได้สู่เกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง 1-3 ธันวาคมนี้

         ... จัดตลาดนัดของดีวิถีชุมชน รวบรวมสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และของดีจากชุมชน ทั่วประเทศ อาทิ เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก อาหารทะเลแปรรูป ผ้าทอพื้นบ้าน เนื้อโคขุน ข้าวหอมมะลิ 100% เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และอุทกภัยมาจำหน่าย วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564 ... สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

          นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ​(...)​ เปิดเผยว่า ...​ จัด ตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ...” ระหว่างวันที่​ 1 – 3 ธันวาคม​ 2564 ... สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยนำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์อุทกภัย เพื่อให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ได้มีสถานที่และช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยในครั้งนี้มีบูธจำหน่ายสินค้าจำนวน 75 บูธ เช่น เครื่องหนัง จากจังหวัดหนองคาย ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก จังหวัดสุโขทัย อาหารทะเลแปรรูป จังหวัดระยอง ผ้าทอพื้นบ้าน จังหวัดลำพูน เนื้อโคขุน จังหวัดนครราชสีมา ข้าวหอมมะลิ 100% จังหวัดสุรินทร์ กล้วยฉาบ มัน เผือกฉาบ จังหวัดพิจิตร ผลไม้หลากหลายชนิด จังหวัดปราจีนบุรี ส้มตำไก่ย่าง เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โจ๊กปลาแดดเดียวและข้าวเกรียบปลาทู จังหวัดราชบุรี เป็นต้น

 

sme 580x400

QIC 580x400

 

          ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดเตรียมมาตรการรักษาความสะอาดที่รัดกุม มีการจัดที่นั่งและอาคารสถานที่ตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้ตลาด การล้างมือด้วย เจลแอลกอฮอล์ การสแกน QR Code “ไทยชนะในการลงทะเบียนเข้าออกตลาด การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

          “... ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งของรัฐบาล มาร่วมชม ชิม ชอป สินค้าคุณภาพดีจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ในงานตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ... วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2564 ... สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ให้ก้าวผ่านวิกฤตต่างๆ โดยสามารถผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไปนายสมเกียรติกล่าว

 

ais 580x400

A111124

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C J

SAM720x100px bgGC 790x90

QIC 720x100 

sme 720x100 

ais 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!