หมวดหมู่: ข่าวสังคม

LO Banner เชยงใหม 400x640

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมอบรมเสวนาในหัวข้อ ‘สร้างโอกาสทางการค้า  ในตะวันออกกลางตามแบบฉบับ SMEs ไทย’ ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)                                        

         สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ ติดอาวุธ SME บุกภาคเหนือ จัดกิจกรรมอบรมและเสวนา ในหัวข้อ ‘สร้างโอกาสทางการค้าในตะวันออกกลางตามแบบฉบับ SMEs ไทย’ รวมทั้งเจาะลึกตลาดเป้าหมายทั้ง On และ Off Line ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ และสาระต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไป โดยมี ดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นผู้กล่าวเปิดงานและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมเสริมองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการได้เห็นภาพของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมเชิญ อัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ นายกสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง (AMEE) ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท เวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่นส์ (ดูไบ) ผู้บุกเบิกและผู้เชี่ยวชาญตลาดการค้าในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่จะนำประสบการณ์ บทเรียนจากธุรกิจมาปรับประยุกต์เพื่อ SMEs ไทย สามารถพาสินค้าไทยไปตอบโจทย์ตรงใจกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นชาวอาหรับได้มากที่สุด พบกัน วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

aom146

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!